TOBIE OJCZYZNO 2015

Stowarzyszenie Siła i Honor im. gen. Sławomira Petelickiego oraz Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM współorganizują festyn patriotyczny ‘’Tobie Ojczyzno’’ połączony z Memoriałem gen. Sławomira Petelickiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 14 czerwca 2015 r. na lotnisku Warszawa-Babice.

Festyn ma na celu kultywowanie tradycji patriotyczno-historycznych, zwiększanie świadomości postaw patriotycznych wśród społeczeństwa oraz promocję Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. Ważnym punktem programu będzie Memoriał gen. Sławomira Petelickiego – twórcy i pierwszego dowódcy Jednostki Wojskowej GROM w 25-lecie jej powstania.