TOBIE OJCZYZNO 2014

Stowarzyszenie Siła i Honor im. gen. Sławomira Petelickiego wraz z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek specjalnych GROM oraz Miastem Stołecznym Warszawa współorganizowały festyn patriotyczny „Tobie Ojczyzno” połączony z Memoriałem gen. Sławomira Petelickiego. Wydarzenie miało miejsce w dniach 13-14 września 2014 r. na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie.

Festyn miał na celu kultywowanie tradycji patriotyczno-historycznych, zwiększanie świadomości postaw patriotycznych wśród społeczeństwa i promocję Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.